Projecten

Hieronder vindt u enkele projecten die wij reeds verzorgd hebben, door op de betreffende referentie te klikken komt u op de foto pagina van het project.

Aanleg knuppelpad

Om het bos toegangkelijk te maken voor iedereen kan er besloten worden om een houten pad aan te leggen. Ook in drassige gebieden (bv moeras) kan een knuppelpad uitkomst bieden.

Kesselse Heide

Om het vee (schapen, schotse hooglanders e.d.) binnen de begrazingszone te houden, wordt het gebied met gaas afgesloten. De toegangkelijkheid van het park voor de bezoeker, wordt d.m.v. veeroosters uitgevoerd.