Kesselse Heide

Om het vee (schapen, schotse hooglanders e.d.) binnen de begrazingszone te houden, wordt het gebied met gaas afgesloten. De toegangkelijkheid van het park voor de bezoeker, wordt d.m.v. veeroosters uitgevoerd.